Biznes Advokat

Biznes Advokat logo

Biznes Advokat MMC şirkəti Sahibkarlara aşağıdakı Kadr uçotu xidmətlərini təklif edir:

 1. İşə qəbul sənədlərinin toplanılması
 2. Əmrlərin yazılması və reyestrinin aparılması
 3. İşə qəbul (əmək müqaviləsinin formalaşdırılması), əmək müqaviləsinə dəyişiklik (məsələn, vəzifə dəyişikliyi və sair), işdən çıxma (əmək müqaviləsinə xitam verilməsi)
 4. Hər bir işçi üzrə şəxsi işlərinin (qovluqlarının yaradılması)
 5. Xəstəlik vərəqəsi məlumatların müvafiq dövlət portalına daxil edilməsi, sosial, əmək və sair bu kimi məzuniyyətlərin əmrləşdirilməsi

  Kadr uçotu
  Kadr uçotu xidmətləri
 6. Təşkilati strukturun formalaşdırılması
 7. Struktura müvafiq olaraq ştat cədvəllərinin qurulması
 8. Ştatlar üzrə vəzifə təlimatlarının hazırlanması
 9. İşə qəbul sənədlərinin toplanılması
 10. Əmrlərin yazılması və reyestrinin aparılması
 11. İşə qəbul (əmək müqaviləsinin formalaşdırılması), əmək müqaviləsinə dəyişiklik (məsələn, vəzifə dəyişikliyi və sair), işdən çıxma (əmək müqaviləsinə xitam verilməsi)
 12. Əmək kitabçalarının tərtib edilməsi və müvafiq qeydlərin aparılmas
 13. Hər bir işçi üzrə şəxsi işlərinin (qovluqlarının yaradılması)
 14. Məzuniyyət əmrlərinin yazılması və reyestrinin aparılması
 15. Bonus və mükafatlandırma şərtlərinin formalaşdırılması
 16. Ehtiyat və təcrübəçi kadr məsələlərinin həlli
 17. Kadr uçotu ilə bağlı müvafiq prosedurları elektron dövlət bazasında işlənilməsi