Biznes Advokat

Biznes Advokat logo

Biznes Advokat MMC şirkəti sahibkarlara aşağıdakı hüquq xidmətlərini təklif edir:

 • Müqavilələrin yazılması
 • Gömrük hüququ
 • Vergi hüququ və vergi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Əmək hüququ
 • Kommersiya və müflisləşmə sahəsində
 • Korporativ hüquq sahəsində

 

Digər Xidmətlərimiz

 • korporativ hüquq sahəsində
 • kommersiya və müflisləşmə sahəsində
 • əqli mülkiyyət hüququnun müdafiəsi üzrə
 • maliyyə hüququ sahəsində
 • vergi hüququ və vergi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • gömrük hüququ
 • bank işi
 • ailə hüququ və vərəsəlik sahəsində
 • əmək hüququ
 • vəkil seçimində məsləhətlərin verilməsi
 • inzibati icraata dair işlər üzrə
 • inzibati xətalara dair işlər üzrə
 • miqrasiya hüququ sahəsində
 • informasiya texnologiyaları, kiber təhlükəsizlik və telekomnukasiya sahəsində
 • cinayət işləri ilə əlaqədar
 • müqavilələrin yazılması