Biznes Advokat

Biznes Advokat logo

işəgötürənin əməyin ödənişi fonduna sosial ayırmaları 22% + 15%

0

işəgötürənin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı 0,5%

0

işəgötürən tərəfindən icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqqı 2%

0

Gəlir vergisi 14%

0

muzdla işləyənin əmək haqqından sosial ayırmalar 3%+10%

0

muzdla işləyənin əmək haqqından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı 0,5%

0

muzdla işləyənin əmək haqqından hesablanan icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqqı 2%

0

Nəticədə işəgötürənin toplam əmək haqqı xərci

0

Nəticədə muzdla işləyənin (yəni ki, işçinin) əldə etdiyi əmək haqqı məbləği

0